Psychologenpraktijk

Aanbod

Bij ons op de praktijk kan u naast psychotherapeutische begeleiding en gesprekstherapie eveneens terecht voor neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.

Psychotherapeutische begeleiding

We bieden op de praktijk gesprekstherapie aan vanuit een systeemtheoretisch denkkader.

Neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek

NAH

Evalueren van cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen ten gevolge van een hersenbeschadiging of hersenaandoening. Mogelijke oorzaken:

 • een hersenschudding of -kneuzing (traumatisch hersenletsel) na bv. een verkeersongeluk, een val of klap op het hoofd.
 • een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA), waaronder een hersenbloeding of een herseninfarct.
 • een hersentumor.
 • een herseninfectie (encefalitis) door een virus of een bacterie.
 • een zuurstoftekort na bijvoorbeeld een hartinfarct of een hartstilstand.
 • een langdurige blootstelling aan toxische stoffen, die lijden tot het Organisch Psychosyndroom.

DEMENTIE

 • Dementiescreening
 • Diagnostiek (ziekte van Alzehimer, fronto-temporale dementie, vasculaire dementie, ziekte van Pick, ziekte van Jacob-Creutzfeld, chorea van Huntington,…)
 • Opvolging

COGNITIEVE VAARDIGHEDEN

 • Intelligentiebepaling (WISC V of WAIS IV)
 • OnderwijsoriĆ«ntering
 • Studieadvies en studiebegeleiding
 • Onderzoek naar en ondersteuning bij leermoeilijkheden

DIAGNOSTIEK

 • AD(H)D
 • Autisme
 • NLD
 • Leerstoornissen
 • Gilles de la Tourette

Persoonlijkheidsonderzoek en psychologische screening

 • Psychologische screening n.a.v. bariatrische chirurgie
 • Persoonlijkheids- en competentieonderzoek in het kader van (her)oriĆ«ntering op de arbeidsmarkt
 • Psychologische screeningen voor bedrijven: assessment, competentieonderzoek, schetsen van persoonlijkheidsprofiel
 • Diagnostiek

Sportpsychologische begeleiding

 • Coachingsgesprekken
 • Dressuurtechnische training te paard
 • Wedstrijdbegeleiding