Dressuur en Instructie

Sportpsychologische begeleiding

“Als iets heel goed gaat, geef dan een beloning en wat lucht. Word niet hebberig.” Charlotte Dujardin

Sinds 2009 bied ik naast reguliere dressuurles, tevens sportpsychologische begeleiding aan voor dressuurruiters. Hierin kan ik de ervaring die ik heb als psycholoog en trainer A combineren en tracht ik ruiters mentaal weerbaarder te maken.

De sportpsychologische begeleiding die ik aanbied is tweeërlei. Enerzijds bestaat deze uit coachingsgesprekken die doorgaan op de praktijk te Turnhout. Daarnaast zijn er sporttechnische psychologische trainingen te paard. Sportpsychologische begeleiding en ondersteuning op wedstrijd behoort desgewenst ook tot de mogelijkheden.

In de training te paard die ik aanbied is er aandacht voor verschillende facetten: dressuurtechnische ondersteuning, proefgericht rijden, mentale ondersteuning van de ruiter en een sportpsychologische aanpak: Hoe rij ik een proef binnen? Hoe kan ik mij het best tonen aan een jury? Hoe ga ik om met een onderdeel dat minder goed gaat tijdens een proef? Hoe kan ik mijn sterke punten in de verf zetten? Hoe ga ik om met spanning?

Dressuur is een ‘kijk naar mij’ sport, en daar moet je als ruiter mee leren omgaan.

 

Ervaring / Bijscholingen

Van 2007 – 2011 volgde ik een opleiding tot systeemtherapeute aan de Interactieacademie te Antwerpen. Mijn afstudeerwerk handelde over de sportpsychologische begeleiding van ruiters in een systeemtherapeutisch kader. We zijn als mens, maar ook als ruiter/amazone gevoelig aan meta-perspectieven (de blikken en de mening van anderen) en dit kan stress en spanning veroorzaken tijdens trainingen en op wedstrijd.

Daarnaast heb ik lezingen bijgewoond van sportpsychologen die meer cognitief-therapeutisch werken: o.a. Rico Schuyers, Sanne Beijerman, Eva Maenhout, Bert De Cuyper.

Mijn werkwijze is een combinatie van beiden. Ik vertrek vanuit een systeemtheoretisch denkkader, maar geef ruiters ook concrete tips mee waar ze thuis en op wedstrijd mee aan de slag kunnen.

‘Als niet kunnen kan, kan kunnen!